fredag 4. november 2011

Digitale nettverk, trådbaserte diskusjoner og ”multiloger”

Hvis ikke de sosiale, organisatoriske og pedagogiske dimensjonene ses i sammenheng med teknologien, kan utdanningssystemet oppleve uløselige spenninger og motsigelser når IKT importeres, hevder Cuban (2001). Disse dimensjonene oppdages ikke uten at klasseromsaktivitetene undersøkes.
Hauge (2007) beskriver noen sentrale trekk ved digitale teknologier som viser hvordan vilkårene for læring og kunnskapsbegrepet endres:
 • Digitale teknologier er tegnproduserende, noe som utfordrer vår forståelse av lese- og skriveferdigheter. Å skape mening gjennom multimodalitet og hyperstrukturer er i ferd med å bli en dominerende fremstillingsform underlagt nye kontekstuelle betingelser. Kravene til ”literacy” er grunnleggende endret.
 • Digitale teknologier gjør det mulig å overskride begrensningene i tid og rom. Det er ingen krav til at deltakerne er i samme rom siden samhandling er mulig på tvers av flere kontekster, og ikke lenger bare i de umiddelbare fysiske omgivelsene. Nye sjangere utvikles, epost, chat eller trådbaserte diskusjoner og ”multiloger” (mange-til-mange).
 • Digitale teknologier  lagrer uendelige mengder informasjon. De følger instrukser lynraskt, kalkulerer, systematiserer og følger prosedyrer. Gyldig kompetanse i dag blir å kunne handle med og gjennom slike teknologier. ”Til det kreves vurderingsevne, kritisk holdning og intensjoner som er gjennomtenkte eller forhandlet fram med andre” (Kompendium, s 77).


Selv om det i fengselsundervisningen er noe mer begrensninger og trangere rammer, er trenden klar. Vi beveger oss i samme retning som Hauge (2007) beskriver over, bare med noen kortere skritt en resten av samfunnet. Utfordringen blir å ikke komme for langt etter både innenfor teknologien og innenfor pedagogikken. For bare få år siden var det utenkelig at innsatte i norske fengsler kunne benytte seg av internett i skolesammenheng. Etter nylig å ha deltatt på en europeisk konferanse i Manchester om fengselsundervisning, ”måper” enkelte andre lands delegater på hva vi får til og hvilke muligheter som fins i norske fengsler innenfor utdanning og bruk av digitale teknologier. Norge er langt framme med opplæring i fengslene sammenlignet med de fleste europeiske land. Det har ikke gitt seg selv, men har vært en langsiktig, målrettet prosess over lang tid fra mange aktører. Likevel er ikke jobben ferdig. Vi som er skoleledere i fengslene er ikke fornøyde enda, og jobber hver dag med å forbedre, utvikle tilgang og bruk av digitale teknologier på nye områder. Det området som er vanskeligst og utvikle innenfor fengselsundervisningen, er innenfor nettverk, kommunikasjon, og bruk av sosiale medier. Men med litt kreativitet fra flere hold og fra produsenter, er simulerte nettverk og sosiale medier ikke langt unna og muligens neste skritt. Den digitale utviklingen i fengslene de siste 10 årene har uansett gått like fort som utenfor murene. Det var bare utgangspunktet som var mye dårligere.
Samtidig må skoleledelsen alltid være påpasselig med at nye digitale teknologier fører med seg endring av pedagogikk og undervisningsformer. Det må legges til rette for endringsarbeid, kompetanseutvikling og samarbeid for lærerne når nye artefakter inntar etablerte opparbeidede undervisningsmetoder også i fengselsundervisningen.

Referanser:
Hauge, T E, Lund, A & Vestøl, J M (2007). Nye kontekster for læring. Kompendium, Modul 7, Master i skoleledelse 2011 – IKT i administrasjon, pedagogikk og utvikling. Trondheim: NTNU.

2 kommentarer:

 1. Mange ganger er vi klar over at vi gjør mye bra, og andre ganger er vi ikke klar over det. Så utrolig artig at dere ligger så langt foran andre land vi/dere kan sammenligne dere med. Jeg tenker at det mange ganger er forholdsvis tilfeldig hvilken retning man tar. Da jeg startet som lærer i 1999 var jeg utrolig heldig. Jeg arbeidet sammen med en erfaren lærer (over 50!) som påsto at datamaskinen skulle være like tilgjengelig, om ikke enda mer tilgjengelig, for elevene på 1.trinn som for elevene på 7.trinn. Både ledelse og lærere ved skolen rynket på nesa. Det var små barn det var snakk om. Hva ville databruk føre til? De skulle jo sitte på pulten sin og forme bokstaver på rekke og rad framfor å ”tulleskrive” på data. Denne læreren og jeg hadde tro på at det var viktig å innføre data også på 1.trinn. Vi trodde at å bruke data i lese- og skriveopplæringen kunne være motiverende og faktisk en virkelig god hjelp for elever med litt dårlig finmotorikk (les aktive gutter). Resultatet var utrolig godt og responsen i klasserommet enda bedre. Etter denne runden var det liten tvil om at PC også hørte hjemme på de laveste trinnene. Det er vel det samme for dere også – liten tvil om at PC hører til i fengselet. Hvordan skal de ellers slippe å føle seg fullstendig akterutseilt når de en dag har sonet ferdig og skal fungere ute i samfunnet?

  SvarSlett
 2. Takk for nok et interssant innblikk i en del av utdanningsverden som er nokså ukjent for de fleste av oss. Visste ikke at Norge var i front på dette området. Det er vi jo flere områder mht. bruk av iKT i utdanning, ikke minst når det gjelder utforming av læreplanene våre.

  Ellers ser jeg fram til å få dine vurderinger av våre multiloger (rart at dette ordet ikke brukes oftere!?) i læringssammenheng - i refleksjonsnotatet. Ikke for det: gjerne også på bloggen.

  SvarSlett